User Tools

Site Tools


kozlekedesilampa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kozlekedesilampa [2019/02/18 14:30]
tamas
kozlekedesilampa [2019/02/22 11:23] (current)
tamas
Line 14: Line 14:
 {{ :​trafficlight.png?​600 |}} {{ :​trafficlight.png?​600 |}}
  
- 
-Egyszerű kód a használatához 
-Arduino: 
- 
- 
-int redled = 5; /* a piros led az 5-ös számú lábra kerül */ 
-int yellowled = 4; /* a sárga led az 4-es számú lábra kerül */ 
- 
-int greenled = 3; /* a zöld led az 3-mas számú lábra kerül */ 
- 
- 
-void setup() 
-{ 
- /*megadjuk hogy a különböző ledpinek kimenetek OUTPUT-ok legyenek*/ 
- pinMode(redled,​ OUTPUT); 
- pinMode(yellowled,​ OUTPUT); ​ 
- pinMode(greenled,​ OUTPUT); 
-} 
- 
-void loop() 
-{ 
- digitalWrite(greenled,​ HIGH);//​zöld led felkapcsolása 
- delay(5000);//​ wait 5 seconds 
- digitalWrite(greenled,​ LOW); // zöld led kikapcsolása 
- 
- for(int i=0;​i<​3;​i++)/​ a következő kódrészlet 3x fog lefutni 
- { 
- delay(500);/​ vár 0.5 másodpercet 
- digitalWrite(yellowled,​ HIGH);/ sárga led bekapcsol 
- delay(500);/​ vár 0.5 másodpercet 
- digitalWrite(yellowled,​ LOW);/ sárga led kikapcsol 
- } 
- 
- delay(500);//​ vár 0.5 másodpercet 
- digitalWrite(redled,​ HIGH);/ piros led bekapcsol 
- delay(5000);//​ vár 5 másodpercet 
- digitalWrite(redled,​ LOW);/ piros led kikapcsol 
-} 
  
kozlekedesilampa.txt · Last modified: 2019/02/22 11:23 by tamas