User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sidebar [2020/04/21 09:29]
denes
sidebar [2020/09/14 11:07] (current)
denes
Line 73: Line 73:
   * [[SpinBit|Spin:​bit (óriáskerék)]]   * [[SpinBit|Spin:​bit (óriáskerék)]]
   * [[TumbleBit|Tumble:​bit (súlypont)]]   * [[TumbleBit|Tumble:​bit (súlypont)]]
 +  * [[Kitronik|Kitronik MOVE:motor intelligens robotautó]]
  
 ** [[Robotokalkatresz|Robotikai alkatrészek]]** ** [[Robotokalkatresz|Robotikai alkatrészek]]**
 +** [[Szossz|Szösszenetek]]**
 +  * [[motorok|Motorok]]
 +  * [[neopixel|Neopixel]]
 +  * [[oktatás|Oktatásban]]
 +  * [[rádiós|Rádiós kapcsolat]]
 +  * [[scratch3|Sratch 3]]
 +
 +** [[3D|3D Nyomtatás]]**
 +  * [[3D Toll|3D Toll]]
sidebar.1587454149.txt.gz · Last modified: 2020/04/21 09:29 by denes