User Tools

Site Tools


omnibit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
omnibit [2020/04/17 12:45]
gyuri01
omnibit [2020/04/17 12:47] (current)
gyuri01
Line 115: Line 115:
  
 a.) Töltse le és telepítse az APP alkalmazást (Android/​IOS),​ majd töltse le a micro:bitre is a programot: ​ Omnibit-APP-control.hex ​ helyről https://​www.yahboom.net/​study/​Omni:​bit a.) Töltse le és telepítse az APP alkalmazást (Android/​IOS),​ majd töltse le a micro:bitre is a programot: ​ Omnibit-APP-control.hex ​ helyről https://​www.yahboom.net/​study/​Omni:​bit
 +
 +{{ :​omnibit_13.png?​400 |}}
 +
 +Nagyon bőséges az irányítási rendszer!
 +
 +b.) Természetesen irányíthatja egy másik micro:​bitről (rádiós kapcsolat) vagy egy távirányítóval is.
 +
  
  
omnibit.txt · Last modified: 2020/04/17 12:47 by gyuri01